Yazarlar İçin Bilgi

Yazıların Gönderilmesi

Türkiye İran Araştırmaları Dergisi’nin (TİAD), bütün süreçleri tamamen çevrim içi olarak gerçekleşmektedir. Öncelikle TİAD'a gönderilen makaleler yayın etiğine uygun olmalıdır. Yazarlar, makalelerini sisteme üye olduktan sonra ilgili alanlara yükleyerek başvuru yapar. Başvuru sürecinde makale üzerine ad, soyad gibi kişisel verilere yer verilmemelidir. Gönderilen makalelerin değerlendirme süreci başladığında hiçbir yazar adı eklenemez ve çıkarılamaz bu nedenle kayıt formunda yazar isimleri eksiksiz girilmelidir. Başvuru sürecindeki tüm iletişimler e-posta ve web sitesi aracılığıyla yapılmaktadır. Makaleler dergi yazım kurallarına göre yazılmalı, makale şablonuna uygun olmalıdır. Yazım kurallarına uygunluk göstermeyen makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Kaynakça APA atıf sisteminin 7. sürümünde yer alan usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmelidir. Makalelerin, kaynakça hariç (10.000 kelimeyi) aşmaması önerilir.

Bilimsel Sorumluluk

Makalelerin tüm bilimsel ve yasal sorumluluğu yazarlara aittir. Gönderilen makalede belirtilen yazarların çalışmaya asli olarak katılması ve belirli bir oranda katkısının olması gereklidir. Yazarların tümünün ismi yazının başlığının altındaki bölümde yer almalıdır. Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan herkes "Teşekkürler" kısmında sıralanabilir.

İntihal Politikası

TİAD, intihal politikası çerçevesinde kaynaklardan elde edilen alıntılara bilimsel kurallara uygun olarak atıfta bulunulmasını ve makaledeki herhangi bir bölümün daha önce yapılan çalışmalardan intihal edilmemesini gözetir. Yazarlar, makalenin “intihal” raporunu alıp, başvuru esnasında sisteme yüklemelidir. Çalışma, Turnitin veya iThenticate gibi benzerlik programlarından biriyle gözden geçirilmeli, tüm makaledeki benzerlik oranı %25’ten küçük olmalıdır.

Editöryal Süreç

TİAD’a gönderilen makaleler için yayım kararı, hakem değerlendirme süreci sonucunda verilir. Öncelikle editör tarafından uygun bulunan makaleler, hakem değerlendirme sürecine geçer. Bu kapsamda editör, alanında uzman iki veya üç akademisyeni hakem olarak makaleyi değerlendirmek üzere seçer. Makale, kabul edildikten sonra mümkün olan en kısa sürede çevrim içi olarak dergide yayımlanır. Fakat gönderilen makalenin yayımlanması makalelerin hakem süreci alan yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Dergiye gönderilen bir makaleyi editör, çeşitli gerekçelerle (yazım kurallarına uygun olmama, daha önce tamamen ya da kısmen başka bir yerde yayımlanma ve yayın politikasına uygun olmama vb.) reddedebilir. Bunun yanı sıra hakemlik sürecinin başında veya sonunda editör, makalenin içeriğine dair önerilerde bulunabilir.

Telif Hakkı

Yazarlardan Makale Gönderme Sözleşmesi onaylamaları ve Etik Beyan Formu’nu imzalamaları istenecektir. Yayımlanan makalenin yayın hakkı dergiye aittir. Makalelerin hakemlik süreci tamamlanıp yayımlamak için sıraya alındıktan sonra yazarlara telif ücreti ödenir.

Etik Kurul İzni

Etik Kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar şunlardır:

-Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.

-İnsan ve hayvanların deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar.

-Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar. Ayrıca; başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gereklidir.

-2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

-Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar Etik Kurulu Raporu için bölgelerinde bulunan Etik Kurullara başvurabilirler.