Amaç ve Kapsam

Türkiye İran Araştırmaları Dergisi (TİAD) yılda iki kez elektronik olarak yayımlanan uluslararası bir dergidir. TİAD, özgün ve tarafsız bir akademik bakış açısıyla geçmişten günümüze bölgesinde önemli bir ülke olan İran’a ilişkin üretilecek nitelikli çalışmalarla uluslararası akademik literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. TİAD, orta ve uzun vadede İran’a ve İran’ın nüfuz coğrafyasına dair Türkiye merkezli yeni bir bakış açısı oluşturmayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra derginin, araştırmacılar için İran’a dair yeni bulgu ve fikirlerin dile getirilebileceği uluslararası akademik bir platform olması da düşünülmektedir. Dergide İran’a ilişkin dinî, felsefi, tarihî, ekonomik, siyasi ve sosyokültürel bağlamı esas olan özgün çalışmalarla bilime katkı verme odaklı bir yayın politikası izlenmektedir.

TİAD, İran araştırmalarına ilişkin Batı dillerindeki akademik alanyazını önemsemekle birlikte birincil kaynaklara ve saha çalışmalarına dayanan analitik bakış açısına sahip özgün araştırmaları öncelemektedir. TİAD, modern İran’a ilişkin sosyal ve beşerî bilimler temelinde kaleme alınan çalışmalara öncelik vermekle birlikte modern dönem öncesine ait özgün araştırma makalelerine de yer vermektedir. Bu kapsamda analitik bir bakış açısı ve disiplinlerarası bir yaklaşımla İran’ı merkeze alarak diğer ülkelerle İran arasında karşılaştırmalı araştırmalar, yayın politikasının hedefleri arasındadır. TİAD; kuramsal, orijinal ve analize dayalı makalelerin yanı sıra araştırma notları, raporlar, gezi notları, kitap ve tez tanıtımı/eleştirisi, çalıştay ve sempozyum gibi bilimsel toplantıların çıktıları ve bunlara dair değerlendirme notlarını yayın olarak kabul etmektedir. Aşağıda başlıklar hâlinde verilen konulardaki makaleler, değerlendirme için kabul edilmektedir:

-Tarih ve Sanat Tarihi

-Dil ve Edebiyat

-Sosyoloji

-Felsefe

-Güzel Sanatlar

-Uluslararası İlişkiler

-Dinî ve Mezhebî Bilimler

-Antropoloji

-Güvenlik Bilimleri

-Ekonomi, Enerji ve Lojistik

-Siyaset Bilimi