İntihal Denetimi

“İntihal; başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermektir (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, 4/1a).”

Türkiye İran Araştırmaları Dergisi (TİAD), yayın ilkeleri doğrultusunda özgün ve bilimsel makaleleri yayımlamayı amaçlar. Bu kapsamda, yayın etiğine aykırı yayın yapmamayı taahhüt eder. TİAD'a sunulan makaleler ön kontrol aşamasında editör tarafınca intihal/benzerlik denetimine tabi tutulur.

Benzerlik denetimi için iThenticate veya Turnitin programlarından yazarlar tarafından alınan raporların başvuru esnasında sisteme yüklenmesi beklenmektedir. Ancak yazarların sisteme benzerlik raporu yüklememesi durumunda dergi editörü tarafından her makale için benzerlik raporu alınacaktır.  Makalelerde genel benzerlik oranının üst sınırı %25 olarak uygulanmaktadır. Makalenin yayın etiği kurallarından herhangi birini ihlal ettiği, intihal, telif hakkı yasalarını ihlal gibi eylemlerde bulunduğu tespit edilmesi hâlinde değerlendirme süreci durdurulur ve makale yazarına iade edilir.