‘’BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ’’ VE İRAN-ÇİN ARASINDA İMZALANAN ‘‘KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI’’ BAĞLAMINDA İRAN-ÇİN İLİŞKİLERİ

Özet (Öz)

‘’BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ’’ VE İRAN-ÇİN ARASINDA İMZALANAN ‘‘KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI’’ BAĞLAMINDA İRAN-ÇİN İLİŞKİLERİ

Erken Erişim

Araştırma, Çin’in, İran ile olan ilişkilerini BKBYP (Bir Kuşak Bir Yol Projesi) ve 25 yıllık KSOA (Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması) bağlamında incelemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmada, BKBYP ve KSOA’nın içeriği, Çin ve İran açısından anlamı, bu ülkeleri bu girişim ve anlaşmaya götüren nedenler ve BKBYP ve KSOA’ nın kısıtları ve geleceği incelenmiştir. Çin’in BKBYP’yi başlatmasına neden olan başlıca faktörlerin, Çin’in gelişen sanayisine parelel olarak artış gösteren enerji gereksinimi, alternatif rotalar sayesinde enerji güvenliğinin sağlanması ve yeni pazar arayışı olduğu sonucuna varılmıştır. İran açısından BKBYP, yaptırımlar nedeniyle daha da fazla gereksinim duyulan enerji ve ulaşım altyapı yatırımları için yegâne finans kaynağı anlamına gelmektedir. Ayrıca İran, Çin ile olan ekonomik bağlarını uluslararası izolasyondan kurtulmak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) destek bulabilmek için de kullanmak istemektedir. Araştırmada, BKBYP ve KSOA’nın Çin’e faydasının İran’dan daha fazla olacağı, İran’ın ise “Doğuya bakış” vizyonu çerçevesinde böyle bir anlaşmaya gitmesinden başka çaresinin olmadığı değerlendirilmektedir. Çin’in uluslararası sistemin en güçlü aktörü ABD ve ABD’nin Orta Doğu’daki müttefikleri ile karşı karşıya gelmeden bu anlaşmayı uygulamaya çalışacaktır. İran ise bu anlaşmayla ABD ve Batı’nın yaptırımlarını dengelemek için Çin’in finansal ve siyasal desteğini almaya çalışmaktadır. Sonuç olarak, KSOA’nın geleceğinin, Çin’in ve İran’ın ABD ile olan ilişkilerine sıkı sıkıya bağlı olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıntılar

Makale Dili Türkçe
Makale Türü Lisansüstü Tez Makalesi
Makale Alanı Antropoloji
Yayınlandığı Sayı 5. Sayı Erken Erişim
Sayfa 1-22

Kaynakça

Bu makaleye nasıl atıf yapılır?