HAMAS’IN EL AKSA TUFANI OPERASYONU BAĞLAMINDA HİNDİSTAN’IN YENİ ORTA DOĞU POLİTİKASI VE İSRAİL FAKTÖRÜ

Özet (Öz)

HAMAS’IN EL AKSA TUFANI OPERASYONU BAĞLAMINDA HİNDİSTAN’IN YENİ ORTA DOĞU POLİTİKASI VE İSRAİL FAKTÖRÜ

Erken Erişim

Filistinli direniş hareketi Hamas tarafından 7 Ekim 2023’te gerçekleştirilen El Aksa Tufanı Operasyonu ve bu operasyon sonrası yaşanan Filistin-İsrail çatışmalarında Hindistan’ın İsrail’i destekleyen bir tutum sergilediği görülmüştür. Bu durum Yeni Delhi hükûmetinin 1947’deki bağımsızlığından itibaren takip ettiği İsrail-Filistin meselesindeki denge politikasından uzaklaştığına işaret etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı uzun yıllar boyunca Bağlantısızlar Hareketi’nin önde gelen aktörlerinden biri olan Hindistan’ın dış politikasında meydana gelen bu dikkat çekici değişimin nedenlerinin araştırılmasıdır. Yeni Delhi hükûmeti 1947’de Britanya’dan elde ettiği bağımsızlığın ardından uzun yıllar boyunca emperyalizm ve sömürgecilik karşıtı bir dış politika yürütmüş ve Filistin-İsrail sorununda dengeli bir duruşa sahip olmuştur. Yeni Delhi hükûmetinin İsrail ile Filistin arasındaki bu son çatışmada neden Tel Aviv yönetimini desteklediğini anlamak için ilgili politika yapıcı ve uygulayıcı kurum ve kişilerin açık kaynaklara yansımış olan söylemlerinin yanı sıra konu hakkında bilgili uzman ve akademisyenlerin çalışmaları birincil ve ikincil kaynaklar olarak kullanılmıştır. Bu yöntemle yapılan araştırmanın sonucunda ise Hindistan’ın iç politikasında meydana gelen değişim, Çin’in yükselişi nedeniyle ABD ve Hindistan’ın birbirine yakınlaşması, İsrail ve Hindistan’ın savunma sanayi gibi kritik sektörlerde iş birlikleri ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun yakın kişisel ilişkisinin Hindistan’ın geleneksel olarak takip ettiği dengeli dış politikasından uzaklaşıp daha fazla İsrail’e ve ABD’ye yakınlaşmasına sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıntılar

Makale Dili Türkçe
Makale Türü Araştırma Makalesi
Makale Alanı Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi
Yayınlandığı Sayı 5. Sayı Erken Erişim
Sayfa 67-81

Kaynakça

Bu makaleye nasıl atıf yapılır?